How to Choose a Cross Stitch Pattern

bộ sưu tập: Thêu, Master classes
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 3 2011
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 19 giây.
Mô tả
We continue a series of short videos about cross stitching. Vika Pavon tells how to choose the right pattern for embroidering, so that you wouldn't waste the bought threads in vain.
Từ được đề xuất
a beginner - người bắt đầu
blank - chổ trống
to count - đếm
a cross - đi qua
to decide - xử đoán
to depend - lòng thòng
to determine - đến kỳ
an edge - biên
fabric - cách cấu tạo
to follow - theo
have to - có
a kit - đồ đạc của lính
a needle - cây kim
a pattern - khuôn
a stitching - may quần áo
a thread - chỉ