0:44
Đã đăng 1 Tháng 8 2015
South Park — ‘Christmas in Canada’

South Park — ‘Christmas in Canada’

hoặc
продолжительность: 0:44
опубликовано 1 Tháng 8 2015
Mô tả
Ike's real parents came on Christmas Eve to take him back to Canada. Kyle and his friends follow them.
рубрики:
Năm mới
Từ được đề xuất
an ass - đít
a dude - ăn mặc hở hang
to miss - hỏng
a motherfucker - mẹ kiếp
officially - chính thức