3:27
Đã đăng 26 Tháng 11 2013
Questions about cinema

Questions about cinema

hoặc
продолжительность: 3:27
опубликовано 26 Tháng 11 2013
Mô tả
How often do you go to cinema? What films do you watch? Who is your favourite actor? This is what passers-by on London streets were asked about.
Từ được đề xuất
at least - ít nhứt
complete - đầy đủ
a couple - dây buộc liền
to depend - lòng thòng
to direct - cai quản
exciting - hăng hái
a fortnight - mười lăm ngày
occasionally - thỉnh thoảng
a proposal - sự cầu hôn
recent - mới đây
recently - mới đây
a sequel - ảnh hưởng việc gì