Climate change on Earth

bộ sưu tập: Tự nhiên
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 48 giây.
Mô tả
This is an educational video explaining the causes of climate change on our planet in simple terms.
Từ được đề xuất
coastal - thuộc về bờ biển
a fossil - vật hóa thạch
impact - sự chạm
a sediment - cặn bả
stuck - dán dính
to thrive - lớn lên