Strange to Meet You
(Coffee and Cigarettes)

bộ sưu tập: Cà phê và thuốc lá
Сложность:
Đã đăng 4 Tháng 10 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 56 giây.
Mô tả
"Coffee and Cigarettes" is an anthology of eleven black and white short films directed by Jim Jarmusch, which he's been shooting for seventeen years since 1986.
This episode was filmed in 1986, Roberto Benigni and Stephen Wright have a dialogue about their lives.
Từ được đề xuất
an appointment - cuộc hẹn
a cigarette - điếu thuốc lá
to dream - nằm chiêm bao
to mind - chú ý
to relax - dản ra
to switch - bật mở điện
to whip - đánh trứng gà cho dậy