The history of Coca-Cola

bộ sưu tập: Nhãn hiệu, Lịch sử
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 6 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 5 Phút. 30 giây.
Mô tả
Many of us know what Coca-Cola is. But not everyone knows where and how it was first made. This video introduces a brief story of the world-famous beverage.
Từ được đề xuất
an average - ở giửa
distinctive - đặc biệt
to distribute - chia
instantly - lập tức
to produce - chế tạo
to promote - gây rối loạn
a refreshment - sự mát mẻ
to spread - căng ra
to wonder - điều kỳ diệu