4:25
Đã đăng 30 Tháng 10 2014
Coldplay — The Scientist

Coldplay — The Scientist

hoặc
продолжительность: 4:25
Posted on 30 Tháng 10 2014
Mô tả
Coldplay is a British rock band formed in 1996. The music video for the song "The Scientist" won a Grammy Award for Best Music Video in 2004.
Từ được đề xuất
come up - leo lên
desperate - cuộc tranh đấu
figure - dung mạo
go back - trở lại
to guess - đoán chửng việc gì
hard - siêng năng
to haunt - ám ảnh
heads - bông lúa
lovely - kiêu sa
to meet - đi đón
nobody - không có ai
a number - chữ số
pull apart - tháo
a question - câu chất vấn
to rush - áp vào
set apart - chia ra
shame - điều hổ thẹn
a tail - bím tóc

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English