2:3
Đã đăng 11 Tháng 4 2016
Learning Colors with Peppa Pig

Learning Colors with Peppa Pig

hoặc
продолжительность: 2:3
Posted on 11 Tháng 4 2016
Mô tả
Peppa Pig will tell you about the simple colors and the examples of their usage.
рубрики:
Peppa Pig
Từ được đề xuất
blue - nhuộm xanh
a boot - ngăn sau
brown - chiên cho vàng
a carrot - cải cà rốt
come on - đi tới
a dinosaur - giống khủng long
a footprint - dấu chân
green - xanh
to jump - bước nhảy
to love - yêu
mud - bùn lầy
orange - cây cam
pink - có sắc hồng
a puddle - ao nhỏ
purple - đỏ tía
red - cực tả
scary - ghê sợ
to show - đưa ra cho xem
sky - bầu trời
snow - tuyết
a spider - con nhện
a tongue - cái lưỡi
a worm - sâu
yellow - màu vàng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English