Learning Colors with Peppa Pig

bộ sưu tập: Peppa Pig
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 4 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 3 giây.
Mô tả
Peppa Pig will tell you about the simple colors and the examples of their usage.
Từ được đề xuất
blue - nhuộm xanh
a boot - ngăn sau
brown - chiên cho vàng
a carrot - cải cà rốt
come on - đi tới
a dinosaur - giống khủng long
a footprint - dấu chân
green - xanh
to jump - bước nhảy
to love - yêu
mud - bùn lầy
orange - cây cam
pink - có sắc hồng
a puddle - ao nhỏ
purple - đỏ tía
red - cực tả
scary - ghê sợ
to show - đưa ra cho xem
sky - bầu trời
snow - tuyết
a spider - con nhện
a tongue - cái lưỡi
a worm - sâu
yellow - màu vàng