Nicole Kidman & Ewan McGregor — Come What May

bộ sưu tập: Nhạc phim, Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 6 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 42 giây.
Mô tả
"Moulin Rouge!" — is a 2001 musical film that won two Academy Awards. The leading roles were played by Scottish actor Ewan McGregor and Australian actress Nicole Kidman, who was nominated for an Oscar. All the vocal parts were sung by the actors themselves.
Từ được đề xuất
to collide - đụng nhau
to gather - góp
a mountain - dãy núi
to revolve - xoay quanh
a river - sông
a star - ngôi sao
suddenly - đột ngột
to vanish - tan ra
a waste - đất bỏ hoang