1:12
Đã đăng 17 Tháng 3 2011
How to Make a Cross Stitch Pattern from a Photo

How to Make a Cross Stitch Pattern from a Photo

hoặc
продолжительность: 1:12
Posted on 17 Tháng 3 2011
Mô tả
Perhaps this is the most interesting video from the entire of videos about cross-stitching. You will learn that the scheme for embroidery can be made of almost any of your photos. And we guess, you will agree that cross-stitching your favorite picture is much more interesting!
рубрики:
Thêu, Master classes
Từ được đề xuất
to add - gia tăng
basics - căn bản
to change - đổi
cross stitching - khâu chéo
to design - bày ra một kiểu
to discuss - bàn cải
to draw - lôi ra
to embellish - làm cho đẹp
to follow - theo
grid paper - giấy lưới
an option - quyền tự do chọn lựa
a pattern - khuôn
preprinted - in sẵn
a section - đội bộ binh
a segment - hình phân
to stitch - may quần áo
take choice - lựa chọn
wide - học thức rộng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English