2:11
Đã đăng 27 Tháng 9 2017
Benedict Cumberbatch and The Sign of the Four

Benedict Cumberbatch and The Sign of the Four

hoặc
продолжительность: 2:11
опубликовано 27 Tháng 9 2017
Mô tả
Sesame Street is an international educational children's TV programme that has been aired since 1969. In this reel the actor Benedict Cumberbatch, assisted by his friend Count von Count, will be solving a brain-bending challenge from his arch-rival Murray-arty.
Từ được đề xuất
to act - cư xử
an archnemesis - archnemesis
brain-bending - NULL
challenge - bài bác
correct - không sai
to count - đếm
figure out - đếm
greetings - lời chào hỏi
luscious - ngon
to mean - nghĩa là
to miss - hỏng
of course - của tòa án
perplexing - sự rắc rối
a sleuth - lính mật thám
to stump - đi diển thuyết
you see - bạn thấy