2:47
Đã đăng 22 Tháng 4 2017
How to Use Participle Clauses

How to Use Participle Clauses

hoặc
продолжительность: 2:47
Posted on 22 Tháng 4 2017
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds how to use participle clauses to express cause.
Từ được đề xuất
action - bộ tịch
complex - khó hiểu
difference - bất đồng
do a good job - làm một công việc tốt
to emphasise - cương quyết
excellent - hoàn toàn
extremely - trường hợp đặc biệt
fantastic - dị thường
focus - chỉnh hình cho đúng
fully - đầy đặn
hopefully - hy vọng
huge - to
keep safe - giữ an toàn
look at - chú ý
make a mistake - làm lổi việc gì
to mean - nghĩa là
notice - chú ý đến
participle clause - -điều khoản phân từ
particular - riêng
to recommend - dặn bảo
scary - ghê sợ
a sentence - câu văn
slowly - thong thả
worry - lo

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English