2:12
Đã đăng 16 Tháng 8 2017
What are phrasal verbs?

What are phrasal verbs?

hoặc
продолжительность: 2:12
опубликовано 16 Tháng 8 2017
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to explain in 90 seconds what phrasal verbs are and why they are difficult to use.
Từ được đề xuất
to arrive - xảy đến
break down - xe hư
to consider - đắn đo
difficult - khó
direct - dòng điện một chiều
first of all - người đầu tiên của tất cả
get up - leo lên
here we go - Bắt đầu nhé!
individual - cá nhân
kick off - đá ngược
to mean - nghĩa là
meaning - có hảo ý
to require - cần dùng
to separate - chia ra
a shirt - áo lót của đàn ông
stand out - chống lại
switch off - cúp điện
take a look at - hãy xem
take off - lấy đi
the whole thing - toàn bộ điều
this time - thời gian này
tired - mệt nhọc
turn up - lật ngữa
when it comes to - khi nó đến