3:3
Đã đăng 7 Tháng 12 2014
The many meanings of Michelangelo’s statue of David

The many meanings of Michelangelo’s statue of David

hoặc
продолжительность: 3:3
Posted on 7 Tháng 12 2014
Mô tả
In this video, you are going to find out how the meaning of the famous Statue of David has changed over the course of the history.
Từ được đề xuất
to alter - đổi
astute - gian xảo
awe - kinh hải
to bulge - chổ lồi ra
to communicate - thông tri
contemplation - sự lặng ngắm
to convene - họp lại
to depict - miêu tả
to detach - để riêng ra
determination - cương quyết
to exile - đày đi
to intend - có ý định
lifelike - giống như sống thật
odds - so le
overt - công khai
overwhelming - nặng nề không chịu nổi
a resistance - sức cản
a rival - địch thủ
to set - dọn bàn ăn
to slay - ám sát
stern - nghiêm khắc
towering - cao lắm