Advice for men: handling rejection

Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 3 2011
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 18 giây.
Mô tả
What to do when a woman didn't like you on the first date and she refuses to go to another date.
Từ được đề xuất