1:36
Đã đăng 22 Tháng 7 2017
The Curator of Death

The Curator of Death

hoặc
продолжительность: 1:36
Posted on 22 Tháng 7 2017
Mô tả
Love studying skeletons? Not afraid of dead things? Welcome to the Museum of Pathology! Since all the people eventually die, it may not be so scary then... right?
Từ được đề xuất
anatomy - cơ thể học
certain - chắc chắn
to choose - chọn
a collector - người góp nhặt
cute - tinh khôn
to discover - để thấy
to divide - chia
divide up - phân chia
to draw - lôi ra
exhibition - cho uống thuốc
familiar with - quen thuộc với
to fascinate - làm mê
a founder - người sáng lập
horrific - ghê gớm
a horror - điều ghê sợ
to imagine - nghĩ
a jar - chai
natural - bẩm sinh
to preserve - giử cho khỏi tan ra
private - riêng
separate - không dính mhau
skin - da
to suggest - dẩn khởi
temporary - tạm thời