The Curator of Death

bộ sưu tập: Great Big Story
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 7 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 36 giây.
Mô tả
Love studying skeletons? Not afraid of dead things? Welcome to the Museum of Pathology! Since all the people eventually die, it may not be so scary then... right?
Từ được đề xuất
anatomy - cơ thể học
certain - chắc chắn
to choose - chọn
a collector - người góp nhặt
cute - tinh khôn
to discover - để thấy
to divide - chia
divide up - phân chia
to draw - lôi ra
exhibition - cho uống thuốc
familiar with - quen thuộc với
to fascinate - làm mê
a founder - người sáng lập
horrific - ghê gớm
a horror - điều ghê sợ
to imagine - nghĩ
a jar - chai
natural - bẩm sinh
to preserve - giử cho khỏi tan ra
private - riêng
separate - không dính mhau
skin - da
to suggest - dẩn khởi
temporary - tạm thời