4:3
Đã đăng 15 Tháng 3 2015
Depeche Mode — Precious

Depeche Mode — Precious

hoặc
продолжительность: 4:3
Posted on 15 Tháng 3 2015
Mô tả
"Precious" is the first single from Depeche Mode's album "Playing the Angel". Martin Gore, who wrote the song, said that it is about his kids and the painful experience they went through during their parents' divorce process.
Từ được đề xuất
an angel - người hiền lành
to break - bẻ gảy
brittle - dể bể
fragile - dể bể
Have faith in - Có niềm tin vào
to hope - mong
to learn - báo cho biết
to leave - ly khai
a left - bên trái
to manage - trông nom
to pray - xin
precious - quí
put through - làm xong xuôi
special - đặc biệt
tender - cẩn thận
trust - lòng tin
to try - bắt chịu gian nan
to understand - hiểu
unspoken - không thúi
to wish - muốn
a word - chữ