Сложность:
Đã đăng 9 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 11 giây.
Mô tả
This is a playful, lively children's song about dogs.
Từ được đề xuất
playful - vui tươi
rude - thô sơ
sleepy - buồn ngũ
to throw - quăng
to wag - hay bông lơn
to walk - bắt người nào đi