Finding Dory
(trailer)

bộ sưu tập: Trailer
Сложность:
Đã đăng 8 Tháng 4 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 38 giây.
Mô tả
"Finding Dory" is a 3D-animated film, a sequel to "Finding Nemo", released on 17 June 2016.
Từ được đề xuất
be about - khoảng
be sick - bị ốm
to blink - nháy mắt
completely - ghép thành bộ
crazy - gàn
dangerous - có hại
deep - nữa đêm
definitely - chỉ sự định rỏ
familiar - quen
field trip - chuyến đi thực địa
to forget - quên
get going - đi thôi
get to - đến
had better - được tốt
to happen - đến
inside - ở trong
instinct - bản năng
to listen - nghe
look for - tìm kiếm
migration - sự chim đi nơi khác
to miss - hỏng
over and over again - lặp đi lặp lại
sick - đau
a stingray - cá đuối gai độc
totally - hoàn toàn