2:5
Đã đăng 4 Tháng 3 2016
Dry ice tricks

Dry ice tricks

hoặc
продолжительность: 2:5
Posted on 4 Tháng 3 2016
Mô tả
Dry ice is the solid form of carbon dioxide CO2, which, in normal conditions, changes from a solid to a gas with no intervening liquid form. Its appearance resembles water ice.Caution! Repeat this experiment only with adults present and with all safety measures taken.
Từ được đề xuất
to add - gia tăng
an attempt - sự ráng sức
awful - trang nghiêm
a balloon - hình trứng
to blow - làm hết hơi
a bowl - bát
a bubble - bọt nước
carefully - hảy cẩn thận
to challenge - gọi người đứng lại
a chunk - một khúc gỗ
completely - ghép thành bộ
to inflate - tăng lên
multiple - bội
to notice - chú ý đến
press down - nhấn xuống
to scare - kinh hải
to scream - cười rộ lên
to shake - lung lay
sideways - ở phía bên đường
a squeal - tiếng kêu chát tai
to stick - dán dính
a trick - lường gạt
uncontrollably - không kiểm soát được
to wonder - điều kỳ diệu