2:48
Đã đăng 4 Tháng 11 2015
Dublin
hoặc
продолжительность: 2:48
Posted on 4 Tháng 11 2015
Mô tả
Dublin is the capital city of the Republic of Ireland. It is on the east cost of Ireland, in the province of Leinster, at the mouth of the River Liffey. It is the largest city on Ireland and in the republic, with an area of nearly 115 square kilometres.
Từ được đề xuất
an attraction - sức dẩn dụ
cobbled - lót
colorful - có màu
to explore - chẩn mạch
feel welcome - cảm thấy được chào đón
full of life - tràn đầy sức sống
get around - đi quanh
good deal - món hời
in the daytime - vào ban ngày
invariably - bất biến
a landmark - dấu đánh để làm chứng
a mansion - biệt thự
a nightlife - kiếp sống ban đêm
a share - cổ phần
soak up - rút nước
stately - oai nghiêm
the world over - trên toàn thế giới

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип