4:20
Đã đăng 10 Tháng 6 2016
Duran Duran — Come Undone

Duran Duran — Come Undone

hoặc
продолжительность: 4:20
Posted on 10 Tháng 6 2016
Mô tả
"Come Undone" is the second single from the seventh studio album "The Wedding Album" by British new wave band Duran Duran. The song was a huge commercial success on both sides of the Atlantic.
рубрики:
Nhạc pop
Từ được đề xuất
blind - đui
blow in - thổi vào
breath - hơi gió
chill - lạnh buốt
come undone - trở lại
to create - gây nên
crime - tội ác
deja vu - deja vu
a dream - chiêm bao
fall apart at the seams - sụp đổ tại các đường nối
fear - lo ngại
feed off - tắt nguồn
hope - kỳ vọng
immaculate - không vết
keep from - Giữ xa
magic - ảo thuật
outside - bên ngoài
skin - da
sky - bầu trời
to stay - chận lại
to swear - nguyền rủa
take to pieces - lấy từng miếng
a tune - âm điệu
wild - điên cuồng
wind - hơi

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип