Baby elephant and giraffe are best friends

bộ sưu tập: Động vật
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 11 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 57 giây.
Mô tả
This is a story of unusual friendship between a baby elephant and giraffe that live in David Sheldrick Wildlife Trust.
Từ được đề xuất
apparent - bày rỏ ra ngoài
be dependent on - phụ thuộc vào
calf - bắp chân
a companion - bạn
a decade - bộ mười cuốn
an elephant - voi
face danger - đối mặt nguy hiểm
to feed - nuôi
a giraffe - con hươu
in the wild - trong thế giới hoang dã
a keeper - kế toán viên
a ladder - thang
neither - cả hai người
an orphanage - cô nhi viện
a poacher - người đánh cá nơi cấm
to prove - chứng minh
to require - cần dùng
to rescue - cứu cấp
to survive - còn sống
wildlife - động vật hoang dã