Elevator Small Talk

bộ sưu tập: Simple English
Сложность:
Đã đăng 12 Tháng 6 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 39 giây.
Mô tả
In the English-speaking world people like to have small talks about anything - you can even talk about the weather with a stranger in the elevator. The most important thing is to make sure that he is talking to you
Từ được đề xuất
to affect - cãm kíck
to answer - bảo đảm
a forecast - sự báo trước
a plan - địa đồ
a question - câu chất vấn
to rain - mưa
a shore - bờ biển
to stop - thôi
strange - không quen
terrible - ghê sợ
think - nghĩ
a weekend - cuối tuần