George Carlin on euphemisms
(part three)

bộ sưu tập: George Carlin
Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 44 giây.
Mô tả
Euphemisms are generally innocuous words and expressions used in place of others considered indecent or inappropriate. Euphemisms make our speech "softer", "embellish" the reality, and such words and expressions are present in every language. English is no exception; this language is full of euphemisms that only become more complicated over the course of time.Part one
Part two
Từ được đề xuất
as simple as that - đơn giản vậy thôi
to conceal - giấu
contract killer - kẻ giết người thuê
crime fighter - máy bay chiến đấu tội phạm
to depopulate - làm giãm
disinformation - khử chất độc
engage in - tham gia vào
freedom fighter - tự do máy bay chiến đấu
greedy - tham lam
to invent - bày ra
to measure - đo
to mention - ghi chép
to neutralize - làm thành vô dụng
nuclear radiation - phóng xạ hạt nhân
sin - tội
smug - nhẳn nhụi
an unit - đơn vị
well-fed - ăn no