5:6
Đã đăng 16 Tháng 1 2017
Fergie — Big Girls Don’t Cry

Fergie — Big Girls Don’t Cry

hoặc
продолжительность: 5:6
Posted on 16 Tháng 1 2017
Mô tả
Big Girls Don't Cry is a song by American singer and songwriter Fergie. It became the fourth single from her debut solo album "The Dutchess" and her third hit song to reach number one on the U.S. Billboard Hot 100 in September 2007. The song helped Fergie win a Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance on 10 February 2008.
рубрики:
Nhạc pop
Từ được đề xuất
ahead - đi trước
alone - cô đơn
baby step - Bước đi đầu
a blanket - chăn
clarity - trong suốt
to cry - kêu
dark - bóng
a fairytale - chuyện khó tin
to foresee - biết trước
happy ending - kết thúc có hậu
have nothing to do with - không có gì để làm với
a hometown - quê nhà
hope - mong
it is time - đó là thời gian
to linger - kéo dài
to miss - hỏng
outside - bên ngoài
a path - đường mòn
peace - hòa bình
personal - riêng
protection - chế độ bảo vệ mậu dịch
a schoolmate - bạn học
secret - bí mật
serenity - êm đềm
to share - chia
a shelter - chổ ẩn náu
smell - khứu giác
stay - chận lại
straighten out - duỗi thẳng ra

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English