Song about friendship

bộ sưu tập: Các bài hát thiếu nhi
Сложность:
Đã đăng 3 Tháng 3 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 32 giây.
Mô tả
This is a simple and easily memorisable song about true friendship.
Từ được đề xuất
be there - ở đó
bed - giường
blue - nhuộm xanh
cheer up - Vui lên!
come first - đến đầu tiên
comfortable - yên tâm
to cry - kêu
to fall - ngã
to fear - kinh hải
to feel - bắt mạch
feel better - cảm thấy tốt hơn
a friend - ân nhân
help out - giúp đỡ
helpful - hay giúp đỡ
indeed - phải đó
to listen - nghe
pick up - lượm lên
sick - đau
soon - chẳng bao lâu