2:32
Đã đăng 8 Tháng 2 2012
Glee: Marry you!

Glee: Marry you!

hoặc
продолжительность: 2:32
Posted on 8 Tháng 2 2012
Mô tả
This is the song "Marry You" from "Glee" TV series, originally performed by Bruno Mars.
рубрики:
Glee
Từ được đề xuất
beautiful - đẹp
to blow - làm hết hơi
a boulevard - đại lộ
cash - đổi tiền
cause - xui nên
a chapel - nhà in
dancing juice - nước ép nhảy
dumb - câm
look for - tìm kiếm
to marry - cho lấy nhau
a pocket - bao
ready - chuẩn bị việc gì
a shot - cú sút banh
trashed - thùng rác
wanna - muốn
who cares - ai quan tâm

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English