2:41
Đã đăng 28 Tháng 4 2013
Game of Thrones: Beyond the Wall

Game of Thrones: Beyond the Wall

hoặc
продолжительность: 2:41
Posted on 28 Tháng 4 2013
Mô tả
Lord Commander of the Night Watch, Jeor Mormont, tells Jon Snow that beyond the Wall is not all quiet.
Từ được đề xuất