Learning grammar without rules
(part 2)

bộ sưu tập: English with Seal
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 10 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 46 giây.
Mô tả
A video in which Seal tells how to learn vocabulary properly. He intentionally speaks very slowly and clearly, so that his speech would be comprehensible even for beginners.
Từ được đề xuất
basic - căn bản
catch on - có kết qủa
catch up - đồ chấm có chất cà chua
communication - thông tin
to decide - xử đoán
to describe - miêu tả
an exception - bỏ ra
to explain - giải thích
fall out - ngã ra ngoài
a fashion - cách làm
future - tương lai
hard - siêng năng
natural - bẩm sinh
to read - đoán
rule - điều lệ
sometimes - đôi khi
to stop - thôi
truth - chân lý
understands - hiểu