6:52
Đã đăng 3 Tháng 4 2019
The Grammar Gameshow: Can

The Grammar Gameshow: Can

hoặc
продолжительность: 6:52
Posted on 3 Tháng 4 2019
Mô tả
Welcome to the Grammar Gameshow! Test your knowledge in this crazy quiz! The presenter is a bit strange, the points don't make sense and the prizes could use some improvement, but at least the grammar is correct!

Who would have guessed that Liz was an undercover agent? Somehow Will always finds a way through! Anyway, that's all behind us now as we welcome two more victims - err... we mean contestants to the show. This week, they will challenge their knowledge of the modal verb can! That tiny modal verb with such a range of meanings! Who will win through? Who will take the fall? Can you answer the questions? Find out in this episode of the Grammar Gameshow!
Từ được đề xuất
ability - khả năng
to allow - chuẫn hứa
at times - đôi khi
be lost - bị mất
behaviour - cư xử
certain - chắc chắn
change - đổi
context - định nghỉa bài văn
to depend - lòng thòng
despite - khinh rẻ
even though - nghỉ giống nhau
exactly - chính xác
go ahead - táo bạo
hold one's breath - nín thở
impossibility - sự không thể có
mean - nghĩa là
music to someone's ears - âm nhạc đến tai của ai đó
nice to meet you - rất vui được gặp bạn
no matter what - không có vấn đề gì
an offer - cung hiến
permission - sự chấp nhận
pick up - lượm lên
possibility - tình trạng
to produce - chế tạo
to prove - chứng minh
range - khoảng cách
a request - sự được ưa thích
that is why - đó là lý do tại sao
tiny - nhỏ xíu
usually - thông thường
worth - có phẩm cách

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип