2:1
Đã đăng 6 Tháng 1 2018
A man named Santa Claus

A man named Santa Claus

hoặc
продолжительность: 2:1
Posted on 6 Tháng 1 2018
Mô tả
If you believe in Father Christmas or Santa Claus, then it is your lucky day – it is an interview with a real Santa! He has got both his costume and his iconic laughter... However, some of Santa's preferences can still suprise you.
Từ được đề xuất
aboveground - trên mặt đất
a backyard - sân sau
be good at - giỏi về
be into - được thành
committed - giao thác
a decade - bộ mười cuốn
to design - bày ra một kiểu
an exaggeration - làm to thêm
extreme - cùng cực
to fit - làm cho vừa
go ahead - táo bạo
a hut - cái chòi
interview - chất vấn
it turns out - hóa ra
legally - hợp pháp
married - cho lấy nhau
probably - có lẻ thật
a refrigerator - máy lạnh
relaxation - sự dản ra
a suit - bộ com lê
traditional - thuộc về truyền tyhống
vanity plates - vanity tấm
when it comes to - khi nó đến
a zombie - thây ma

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип