4:21
Đã đăng 11 Tháng 11 2017
Darren Hayes — Insatiable

Darren Hayes — Insatiable

hoặc
продолжительность: 4:21
Posted on 11 Tháng 11 2017
Mô tả
Insatiable is a debut single recorded by Australian singer Darren Hayes, the former lead singer of the band Savage Garden, in 2002. The song reached number one on New Zealand chart, number three on Australian chart and number eight on the UK Singles Chart.
Từ được đề xuất
barely - không dư
to bathe - lau
chase away - đuổi đi
fall asleep - ngũ gục
to grow - đâm mộng
to hold - cầm
hold hands - nắm tay
to levitate - bay lên
moonlight - ánh trăng
race - đua xe
to revolve - xoay quanh
scent - hương thơm
a sheet - lớp nước bọt
to soar - bay lên
to stain - làm dơ
sweetness - sự ngọt ngào
take off - lấy đi
to touch - cảm kích
turn down - bác lời đề nghị

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English