1:8
Đã đăng 22 Tháng 7 2014
History of English language: Internet English

History of English language: Internet English

hoặc
продолжительность: 1:8
Posted on 22 Tháng 7 2014
Mô tả
The emergence of the Internet has changed the language significantly. One of the main innovations is the development of written language.
Từ được đề xuất
amusing - vui
to bother - làm buồn
charred - đốt thành than
to download - tải về
a fail - không sai
a firewall - cháy trên tường
hilarious - khoái hoạt
net - bao lưới
a picture - phim
a pile - lông tơ
to reboot - khởi động lại
to revert - trở lại
to share - chia
spoken - phát ngôn
a toolbar - thanh công cụ
to type - khuôn
a wallpaper - dán giấy trên tường

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English