2:8
Đã đăng 1 Tháng 12 2016
Microsoft HoloLens

Microsoft HoloLens

hoặc
продолжительность: 2:8
Posted on 1 Tháng 12 2016
Mô tả
Microsoft introduce holograms to real life using HoloLens. Holograms make it easier to do the tasks we do day by day and allow us to do something that used to seem impossible at all.
Từ được đề xuất
all around - mọi người sum họp
beyond - không tới được
to blend - lẫn lộn nhau
to collaborate - hợp tác
to enable - cho phép
to explore - chẩn mạch
a formation - hệ thống
fuel tank - bình xăng
further - xa hơn
a hologram - hình ba chiều
an image - tranh
immersive - nhập vai
look around - nhìn xung quanh
look at - chú ý
a screen - màn
to share - chia
take a closer look - hãy xem xét kỹ hơn
to tighten - căng thẳng
to visualize - gợi lại
a way - đạo
with each other - với nhau

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English