Energy of human body heat

bộ sưu tập: Quảng cáo, Google, Khoa học
Сложность:
Đã đăng 11 Tháng 5 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 17 giây.
Mô tả
Ann Makosinski, 16 years old, invented a flashlight that runs solely on human body heat.
Từ được đề xuất
ambient - ở xung quanh
to enter - biên