Prenuptial Agreement
(Intolerable Cruelty)

bộ sưu tập: Intolerable Cruelty
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 56 giây.
Mô tả
'Intolerable Cruelty' is a movie shot by Joel and Ethan Cohen. In this scene we will see how the marriage fraudster and her victim came to the lawyer Miles Massey.
Từ được đề xuất
an ace - con lúc lắc
aware - biết
to bark - lột vỏ
a boar - heo đực giống
a bond - bó lại
to charge - mang
to devote - dâng cho
a dissolution - lâm chung
to donate - cho
to earn - ăn
an entire - ngựa chưa thiến
an event - biến cố
to execute - hành hình
exposed - chưng bày ra
goddamn - chết tiệt
a harlot - đĩ
a hit-and-run - đụng bỏ chạy
a hog - heo
incipient - mới bắt đầu
indigenous - bản quốc
to interrupt - chận lại
lasting - bền
to linger - kéo dài
a matrimony - hôn nhân
a mediation - sự điều đình
monogamous - một vợ một chồng
nearly - giống hệt
an offense - mích lòng
a pattern - khuôn
to penetrate - xuyên qua
a pewter - sự hợp kim chì và thiếc
to please - xin
a prisoner - người bị giam
to profit - có lời
a rebel - người làm loạn
related - có dính dáng
routine - công việc thường
to run - kinh doanh
to sanctify - biến hóa
to slander - vu oan
a stain - dấu
a stroke - chứng trúng phong
a suspicion - sự nghi ngờ
tight - bó sát
a tit - chim bạc má
a trace - chút ít
truly - chân thật
universal - tất cả
unjustified - phi lý
an urge - sự thúc giục
wealthy - giàu có
a wedlock - đời sống của vợ chồng
a wriggle - chỗ khúc khuỷu