1:00
Đã đăng 11 Tháng 1 2016
iPhone 6s advertisement

iPhone 6s advertisement

hoặc
продолжительность: 1:00
Posted on 11 Tháng 1 2016
Mô tả
iPhone is a series of smartphones developed by Apple. Their operating system is iOS, which is a simplified and optimized for mobile devices version of OS X.
Từ được đề xuất
awesome - đáng sợ
a camera - máy chụp ảnh
to change - đổi
email - e-mail
a finger - kim đồng hồ
helpful - hay giúp đỡ
an image - tranh
a like - người giống nhau
like this - như thế này
to move - di cư
a movie - phim
of course - của tòa án
to peek - tiếng chim kêu
a photo - chụp hình
pop open - bật mở
pressure - áp lực
to read - đoán
to respond - chịu trách nhiệm
a screen - màn
to shoot - bắn súng
to show - đưa ra cho xem
a song - bài hát
stuff - chuyện
take-out - chiếm được
to touch - cảm kích

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип