Conversation topics
(part 2)

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 10 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 42 giây.
Mô tả
In this lesson, Jade will share some topics that you can talk to during a business lunch, if you do not want to talk only about work.
Từ được đề xuất
to argue - biện hộ
to consider - đắn đo
to cut - bớt
delightful - làm say mê
direct - dòng điện một chiều
to disagree - bất mản
to discover - để thấy
a discretion - sự nhận thức
a judge - quan toà
to offer - biếu
an outcome - chung cuộc
to pinch - ăn cắp
a proposal - sự cầu hôn
relevant - thích hợp
to shout - kêu la
straight - ngay
a transition - sự biến tính