Billy Joel — You May Be Right

bộ sưu tập: Billy Joel, Nhạc rock
Сложность:
Đã đăng 28 Tháng 1 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 53 giây.
Mô tả
You May Be Right is a song by rock singer Billy Joel. It was recorded in 1980 as part of his studio album "Glass Houses" and peaked number seven on U.S. charts and number six on Canadian charts. The song famously begins with the sound of broken glass.
Từ được đề xuất
alive - chú ý đến
alone - cô đơn
because of - vì việv gì
to crash - kêu vang
crazy - gàn
dirty - bẩn thỉu
to drive - bắt buộc
fight - giao tranh
for a change - cho thay đổi
for a while - trong một thời gian
for all I know - cho tất cả những gì tôi biết
have fun - chúc vui vẻ
to hurt - đau
look for - tìm kiếm
a lunatic - thuộc về người điên
madness - chứng điên
make it - làm cho nó
a motorcycle - xe mô tô
to prove - chứng minh
to ride - đi chơi
to satisfy - nghe theo
to save - bảo tồn danh dự
stranded - có nhiều sợi
trash out - thùng rác
turn out - đuổi người nào
a weekend - cuối tuần
wrong - sai