Jennifer Paige — Crush

bộ sưu tập: Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 13 Tháng 2 2019
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 19 giây.
Mô tả
Crush is the first single from the debut studio album by popular American singer Jennifer Paige. The song topped the charts in Australia, Canada and New Zealand, while peaking number three on the US Billboard Hot 100 and holding that position for four weeks.
Từ được đề xuất
to bang - báng
to commit - giao thác
crazy - gàn
a crush - yêu
to depend - lòng thòng
to faint - xỉu
forevermore - mãi mãi
go on - đi thẳng
little thing - điều nhỏ bé
make a fuss - làm om sòm
to overanalyze - quá sức
to raise - gây ra
a tin - hộp làm bằng thiếc
touch - cảm kích
vision - ảo tưởng