1:13
Đã đăng 18 Tháng 11 2014
My teacher took my iPod

My teacher took my iPod

hoặc
продолжительность: 1:13
опубликовано 18 Tháng 11 2014
Mô tả
Listen to a funny poem by the talented American children's poet Ken Nesbitt.
Từ được đề xuất
revenge - cuộc trả thù
to rock - đu đưa
to startle - làm giựt mình
swaying - chỉ huy
to tap - giùi cái lổ trên thùng