My puppy punched me in the eye

bộ sưu tập: Thơ ca
Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút.
Mô tả
This is another poem by the children's poet Ken Nesbitt.
Từ được đề xuất
to cry - kêu
a ferret - chồn đèn
to flip - đánh nhẹ
frightful - dể sợ
nearly - giống hệt
to whack - chia nhau bánh