4:9
Đã đăng 29 Tháng 9 2014
Why is ketchup so hard to pour?

Why is ketchup so hard to pour?

hoặc
продолжительность: 4:9
Posted on 29 Tháng 9 2014
Mô tả
In this video, you are going to learn a lot of interesting facts about ketchup, and will be able to enrich your vocabulary with a sufficient number of new words.
Từ được đề xuất
to act - cư xử
amount - hiệu quả
to apply - cầu cứu
a beaker - chén lớn uống rượu
behavior - cư xử
below - dưới
a breaker - máy nghiền
to bump - đụng
controlled - được kiểm soát
to destroy - phá hoại
to dissolve - chạy tán loạn
distributed - chia
to dream - nằm chiêm bao
an edge - biên
evenly - như nhau
eventually - sau cùng
extra - thêm
fame - danh tiếng
familiar - quen
gradual - từ từ
a gum - keo
heaven - bầu trời
heavenly - thuộc về bầu trời
languid - không được khỏe
a lid - mũ
liquid - trong
a lubricant - chất làm cho trơn
a plug - bu di
to pour - đổ vào
a prison - khám
properties - bất động sản
to pulverize - nghiền thành bột
to push - xô
to realize - hiểu rỏ việc gì
to rearrange - sắp xếp lại
a relationship - quan hệ thân tộc
to release - miển trừ
to respond - chịu trách nhiệm
a rod - roi
rotating - quay
a scenario - truyện phim
to shake - lung lay
sharp - khôn ngoan
a slice - lát
to smash - đập banh mạnh xuống
smashed - đập banh mạnh xuống
solid - chắc
to squish - squish
steel - ống quẹt máy
telltale - người hay mét
a thickness - bề dầy
thin - lưa thưa
a thinning - sự mõng manh
to thrash - đánh
a threshold - nghạch cửa
treatment - điều trị
utterly - hoàn toàn
vinegar - giấm
weird - kỳ dị

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип