Kevin the Carrot
(ALDI Christmas advert)

bộ sưu tập: Quảng cáo, Năm mới
Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 12 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút.
Mô tả
This video will tell us about the brave Kevin who dreamt of meeting Santa Claus and set out for a dangerous journey on Christmas night to fulfil his dream.
Từ được đề xuất
all of a sudden - tất cả xảy ra thình lình
to arrive - xảy đến
bravely - ăn mặt sang trọng
Christmas Eve - đêm Giáng sinh
dangerous - có hại
exhausted - kiệt quệ
to gaze - nhìn chăm chăm
go forth - đi ra
a quest - ban điều tra
quick - mau lên
scary - ghê sợ
a sleigh - xe chở đồ chạy trên tuyết
a spread - bữa ăn tiệc
a wink - sự chớp mắt