1:19
Đã đăng 9 Tháng 8 2016
How to act towards children in the kitchen

How to act towards children in the kitchen

hoặc
продолжительность: 1:19
Posted on 9 Tháng 8 2016
Mô tả
This is a little instruction for the parents who want their children to enjoy spending time in the kitchen and helping with the housework.
Từ được đề xuất
all the time - mọi lúc
be careful - cẩn thận
come back - trở lại
control issues - vấn đề kiểm soát
to correct - khiển trách
to fail - đánh rớt
finally - chung cuộc
to follow - theo
fun - nói chơi
get mad - nổi giận
a guy - cười nhạo
hot - cay
interest - có quan hệ
a kid - dê con
a kitchen - nơi nấu nướng
learn from your mistakes - học hỏi từ những sai lầm của bạn
learning - học thức
to lose - thua
messy - bẩn thỉu
a mistake - điều sai
a recipe - cách nấu ăn
to relax - dản ra
to rush - áp vào
to suck - hút vào
to take - lấy
tired - mệt nhọc

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип