Avril Lavigne — Sk8er Boi

bộ sưu tập: Nhạc pop, Avril Lavigne
Сложность:
Đã đăng 15 Tháng 9 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 38 giây.
Mô tả
Sk8er Boi is the second single by Canadian singer Avril Lavigne from her debut album Let Go released in 2002. The song charted number three on the Top Songs of the Decade chart.
Từ được đề xuất
as well - cũng
backstage - phía sau
be in love - đang yêu
a crowd - bọn
to feed - nuôi
to guess - đoán chửng việc gì
miss out - bỏ lỡ
more than meets the eye - hơn là đáp ứng mắt
obvious - minh bạch
secretly - bí mật
see you later - hẹn gặp lại
a soul - linh hồn
tag along - thẻ cùng
too bad - quá tệ
tough luck - may mắn lớn
turn down - bác lời đề nghị