The History of LEGO
(part three)

bộ sưu tập: Lịch sử của LEGO
Сложность:
Đã đăng 22 Tháng 2 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 44 giây.
Mô tả
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
Từ được đề xuất
a breakthrough - làm bể
conversation - cuộc nói chuyện
to decide - xử đoán
decision - điều nghị quyết
to destroy - phá hoại
endless - mãi mãi
fall apart - sụp đổ
give up - từ chối
go through - chui qua
lift up - nâng lên
like father, like son - cha nào con nấy
a limit - hạn chế
nowadays - đời nay
to offer - biếu
over and over again - lặp đi lặp lại
possibility - tình trạng
to resume - bắt đầu trở lại
a solution - cách giải quyết
stick together - gắn bó cùng nhau
to strengthen - làm cho kiên cố
successful - có kết quả
traffic - lưu lượng dữ liệu
tube - ống
turn out - đuổi người nào