The History of LEGO
(part four)

bộ sưu tập: Lịch sử của LEGO
Сложность:
Đã đăng 16 Tháng 3 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 3 giây.
Mô tả
In 2012, LEGO company turned 80. And they decided to make an animated film telling the story of how it all began.
Từ được đề xuất
an amusement - mối tiêu khiển
to convince - làm nghe theo
count on - đếm vào
a department - ban
to deserve - đáng thưởng
to display - chưng ra
an employee - công nhân
to encourage - bạo dạn
endless - mãi mãi
an exhibition - cho uống thuốc
to explore - chẩn mạch
to express - diển tả
far off the mark - xa nhãn hiệu
firmly - bền vửng
gradually - dần dần
to greet - chào
to interrupt - chận lại
keep up - ngẩng cao lên
a modeling - sự bắt chước kiểu
a package - bó
perfection - sự hòa âm
possibility - tình trạng
quality - chất lượng
to seek - kiếm