1:13
Đã đăng 28 Tháng 1 2016
Kate Winslet talks about DiCaprio and `Oscar`

Kate Winslet talks about DiCaprio and `Oscar`

hoặc
продолжительность: 1:13
Posted on 28 Tháng 1 2016
Mô tả
Kate Winslet shared her thoughts on the upcoming Academy Awards ceremony.
Từ được đề xuất
amazing - kinh ngạc
a blockbuster - bom tấn
buzz - tiếng kêu vo vo
to covet - ao ước
to crown - tôn lên
extraordinary - bất thường
inception - sự bắt đầu
to nominate - kêu tên
of course - của tòa án
performance - buổi diễn
right-hand man - người thuận tay phải
slightly - khinh thị
sort of - loại
to star - ngôi sao
stir up - khuấy lên
temperature - khí hậu
until then - cho đến lúc đó
whilst - trong khi
to win - được thắng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English